Chi tiết mức phạt các lỗi vi phạm trong phòng chống đại dịch Covid-19

Theo Nghị định số 117 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nếu chính quyền đã có quy định cấm tập trung đông người mà cá nhân cố tình vi phạm có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19

chi-tiet-muc-phat-cac-loi-vi-pham-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19