Dòng sự kiện: Cảnh báo ung thư
Ông lớn Wikipedia sắp 'chết' vì điện thoại thông minh?

Ông lớn Wikipedia sắp 'chết' vì điện thoại thông minh?

 Wikipedia đã đi một chặng đường dài kể từ năm 2001.