Chưa nộp phạt nguội, tài xế chưa được cấp đổi giấy phép lái xe

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025, tài xế chưa chấp hành xử lý vi phạm hành chính do vi phạm giao thông đường bộ sẽ chưa được cấp, đổi, cấp lái giấy phép lái xe.

Chưa nộp phạt vi phạm giao thông, chưa được cấp GPLX

Theo tìm hiểu của Pv Báo Giao thông, Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ quy định, giấy phép lái xe (GPLX) chỉ được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu.

Nội dung sát hạch lái xe phải phù hợp với hạng GPLX và chương trình đào tạo lái xe. Hoạt động sát hạch lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe; hoạt động sát hạch lái xe mô tô thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe hoặc tại sân tập lái đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp: Giấy phép lái xe bị mất; Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được; Theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe; Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe; Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Luật TTATGT đường bộ cũng khuyến khích đổi GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 sang GPLX theo quy định tại Luật này.

Đáng chú ý, Luật TTATGT đường bộ 2024 còn quy định: Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng nghĩa với việc, từ ngày 1/1/2025, nếu tài xế vi phạm TTATGT đường bộ bị phạt nguội mà chưa nộp phạt sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại GPLX. Chỉ khi chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính xong mới được xử lý việc cấp, đổi, cấp lại GPLX.

3 trường hợp bị thu hồi GPLX

Cũng tại Điều 62 về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi GPLX, Luật TTATGT đường bộ 2024 quy định GPLX sẽ bị thu hồi trong các trường hợp: Người được cấp GPLX không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng GPLX; Giấy phép lái xe được cấp sai quy định.

Đặc biệt, khi GPLX đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng cũng sẽ bị thu hồi.

Luật TTATGT đường bộ 2024 nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe, trừ trường hợp GPLX cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có GPLX theo quy định tại Luật này.

Theo GiaDinh