Tin vui cho hàng ngàn người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện, sẽ được hưởng thêm một chế độ mới

Trong dự án Luật BHXH (sửa đổi) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung thêm chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.

Cụ thể, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ thai sản như người tham gia BHXH bắt buộc nhưng ưu việt hơn ở điểm người tham gia không phải đóng thêm tiền vào quỹ ốm đau, thai sản.

Trên thực tế để được hưởng đầy đủ 5 chế độ của BHXH thì người tham gia BHXH bắt buộc phải đóng 32% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH; trong đó có 3% đóng vào quỹ ốm đau, thai sản (khoản này do người sử dụng lao động đóng).

tin-vui-cho-hang-ngan-nguoi-lao-dong-khi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-se-duoc-huong-them-mot-che-do-moi

Sắp tới, khi đề xuất BHXH (sửa đổi) được thông qua, người lao động sẽ được hưởng chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện.

Còn người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện hiện chỉ đóng 22% thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất nên chỉ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Sau khi đề xuất sửa luật BHXH, phần chế độ thai sản được đề xuất áp dụng cho người tham gia BHXH tự nguyện sẽ do ngân sách nhà nước chi trả.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản khi đóng BHXH tự nguyện

Trong dự Luật BHXH (sửa đổi) về hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản khá đơn giản bao gồm:

Trường hợp

Hồ sơ

Hồ sơ cơ bản

Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

Trường hợp con chết

Bản sao giấy chứng tử của con

Trường hợp sau sinh con mà mẹ chết

Bản sao giấy chứng tử của mẹ

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh

Trích hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ.

Theo đó, thời hạn trong thời gian 45 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Với trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật BHXH (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào giữa năm 2024 và nếu được thông qua đúng kế hoạch thì đến ngày 1/7/2025, luật có hiệu lực thi hành.

Theo GiaDinh